Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

21. januar 2008

Politiken bringer i dag en artikel om, at kun få psykiske sygdomme bliver anerkendt som arbejdsskader af Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen har i mange år kontinuerligt haft fokus på psykiske arbejdsskader. Det førte 1. januar 2005 til, at Danmark som et af de eneste lande i verden optog en psykisk sygdom, nemlig posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Selv om PTSD er den eneste psykiske sygdom på fortegnelsen, kan andre psykiske lidelser godt anerkendes. Hvis Arbejdsskadestyrelsen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem påvirkningen på arbejdet og den psykiske sygdom, kan styrelsen forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget, som så kan vælge at indstille den til anerkendelse.
Samlet i 2006 og 2007 blev der forelagt 104 sager om psykisk sygdom for udvalget. 66 blev anerkendt, 18 er lige nu udskudt og 20 er blevet afvist.
Der bliver altså anerkendt sager med andre sygdomme end PTSD.

Siden 2000 er antallet af både anmeldelser og anerkendelser steget.
I 2000 blev der anmeldt 690 sager om psykisk sygdom, hvoraf 11 blev anerkendt. I 2005 blev der anmeldt 2.509 sager om psykisk sygdom og anerkendt 146. I 2007 blev der anmeldt 3.332 sager om psykisk sygdom og anerkendt 147.

Arbejdsskadeområdet bygger på et forsikringsprincip. Det vil sige, at der ikke er tale om en social ydelse, men en forsikringsydelse. Arbejdsskadestyrelsens opgave er altså at vurdere, om der er en dokumenteret sammenhæng mellem den påvirkning, som man har været udsat for på sit arbejde og den bestemte sygdom, som man har fået. Er der det, kan sagen anerkendes som en arbejdsskade.

For at få yderligere viden om de psykiske arbejdsskader, bestilte Arbejdsskadestyrelsen i slutningen af 2006 to udredninger om stress, nemlig stress i forhold til hjertesygdom og stress i forhold til psykiske sygdom.
Den første skal drøftes Erhvervssygdomsudvalget i slutningen af januar 2008, mens udredningen om stress og psykisk sygdom bliver drøftet i februar 2008.

Denne side er senest ændret den 11. november 2009