Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1047 af 21. oktober 2008 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2009 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere.

14. november 2008

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1047 af 21. oktober 2008 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2009 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere.  

Bekendtgørelsen har virkning for arbejdsskader indtrådt 1. juli 2007 og senere og fastsætter kapitaliseringsfaktorer til brug ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2009. 

Bekendtgørelsen indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år. For arbejdsskader indtrådt 1. juli 2007 og senere benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i år og måneder. 

Til brug herfor er udarbejdet komplette faktortabeller for 2009 med kapitaliseringsfaktorer for alle aldre opgjort i år og måneder. Faktortabellerne kan ses på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på følgende adresser: 

Erhvervsevnetab, mænd: http://www.ask.dk/sw22450.asp
Erhvervsevnetab, kvinder: http://www.ask.dk/sw22455.asp
Forsørgertab, mænd: http://www.ask.dk/sw22465.asp
Forsørgertab, kvinder: http://www.ask.dk/sw22492.asp

En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger kan ses af Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på adressen http://www.ask.dk/sw18034.asp.

Denne side er senest ændret den 11. november 2009