Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

21. februar 2008

12 uger. Længere tid behøver det ikke at tage, før en arbejdsskadet på grund af sygdom glider helt ud af arbejdsmarkedet og over på offentlig forsørgelse. Til gengæld kan en tidlig indsats også være med til at vende den uheldige udvikling.

Derfor har Arbejdsskadestyrelsen etableret et særligt Fastholdelsescenter. Centeret skal sammen med kommunerne se på, hvordan styrelsen bedst bidrager til, at der hurtigt bliver skabt klarhed og truffet en afgørelse i en arbejdsskadesag, så unødvendigt sygefravær undgås.

”Ofte ser vi, at Arbejdsskadestyrelsen og kommunen sidder og venter på hinandens afgørelser, hvilket blot fastholder den tilskadekomne i sygefravær. Det er ikke godt for hverken den tilskadekomne eller for kommunen og Arbejdsskadestyrelsen,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

I første omgang skal Fastholdelsescenteret behandle udvalgte nyanmeldte arbejdsskadesager. Det drejer sig foreløbig dels om ulykkessager med skader i ryg og skulder og et forventet sygefravær på mere end 30 dage, dels om erhvervssygdomssager omkring hudsygdomme hos frisører og rengøringspersonale samt hos ansatte på brødfabrikker og i restauranter.

”Sagerne er udvalgt, fordi de erfaringsmæssigt rummer en stor risiko for, at den tilskadekomne mister forbindelsen til arbejdsmarkedet, fordi det trækker ud med en afgørelse og endelig afklaring. Men hvis kommuner, fagforbund eller andre af vores samarbejdsparter har forslag til sager, som de synes skal behandles i Fastholdelsescenteret, hører vi det meget gerne,” siger Anne Lind Madsen.

Der gælder nøjagtig de samme regler for netop de sager som for alle andre sager i Arbejdsskadestyrelsen, men behandlingen af sagerne i Fastholdelsescenteret vil involvere et tættere samarbejde med i starten udvalgte kommuner. Eksempelvis skal et nyoprettet Rejsehold kunne deltage i rundbordssamtaler hos de kommuner, der har konkrete sager, som de ønsker en samlet koordineret indsats omkring.

”Jeg vil gerne understrege, at etableringen af Fastholdelsescenteret ikke handler om, at vi skal overtage kommunens opgaver eller presse folk tilbage i arbejde, inden de er klar til det. Det handler i stedet om, at vi ønsker at bidrage til at skabe en afklaring omkring den tilskadekomnes situation, så vedkommende sammen med kommunen kan koncentrere sig om fremtiden og en fortsat god tilknytning til arbejdsmarkedet,” understreger Anne Lind Madsen

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009