Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

30. januar 2008

Psykisk arbejdsbelastning i form af høje krav på arbejdet, især kombineret med manglende støtte på arbejdspladsen, kan være årsag til iskæmiske hjertesygdomme som blodprop og forsnævring af hjertets kransåre. Den psykosociale belastning skal dog have stået på i lang tid, som udgangspunkt i mindst 5-10 år.

Det viser resultaterne af den udredning på området, som overlæge Nanna Eller og ledende overlæge dr.med. Bo Netterstrøm fra Arbejdsmedicinsk klinik i Hillerød har lavet for Arbejdsskadestyrelsen.

Resultatet betyder, at arbejdsskadesager med netop den påvirkning og diagnose fremover kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget, hvis det i den konkrete sag er overvejende sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.

Den psykosociale belastningstilstand er ikke i sig selv en sygdom, men en tilstand der kan føre til forskellige sygdomme.
Der er kun nogen dokumentation for udvikling af hjertesygdom på grund af psykosociale belastninger i form af mange års høje krav på arbejdet kombineret med manglende støtte på arbejdspladsen.
For andre mulige psykosociale faktorer så som usikkerhed i ansættelsen, mangel på social støtte og lange arbejdstider er der kun en begrænset dokumentation for en sammenhæng med udvikling af iskæmisk hjertesygdom.

Hjertesygdommene er udbredte i befolkningen, og ifølge udredningen spiller mange andre risikofaktorer end arbejdet - for eksempel arvelige forhold, alder, livsstil og miljø - så markant en rolle, at det er særdeles vanskeligt at skille de faktorer fra forhold, der knytter sig til arbejdet.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009