Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

16. september 2008

Udviklingen i sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen er fortsat inde i en god gænge.
Styrelsen lever op til sit mål om at afslutte 90 procent af alle nyanmeldte sager inden for fristen på 1 år. Samtidig afslutter medarbejderne flere sager, end der bliver oprettet.
I august blev der oprettet 3.060 sager og afsluttet 4.013. I alt har styrelsen i årets første otte måneder fået 33.860 sager ind og har afsluttet 35.469 sager. Dermed er der afsluttet 1.609 flere sager i 2008, end der er oprettet.
Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der har været en stigning i tilgangen af sager på fem procent i 2008 sammenlignet med den tilsvarende periode af 2007.

Den gode udvikling har den ekstra gevinst, at alderen på de verserende sager i styrelsen fortsat er lav. Det er vigtigt, fordi en lav sagsalder fremadrettet er grobund for en fortsat lav sagsbehandlingstid.

Statistikken for august viser også, at styrelsen har en udfordring i forhold til afslutningen af de ældste sager. Det vil sige de sager, som enten er blevet to år eller vil blive det inden udgangen af 2008.

”Det er vores klare mål, at vi ved udgangen af i år ikke har flere end cirka 200 sager, der er mere end to år gamle. På grund af sommerferie i august har vi afsluttet færre af de ældste sager end forventet. Men vi er meget opsatte på at nå vores mål og langsigtet skabe en sund sagsportefølje, så derfor skal ingen være i tvivl om, at vi i de kommende måneder har ekstra spot på de ældste sager samtidig med, at vi naturligvis fastholder indsatsen på de øvrige mål. Vi vil sikre, at vi til gavn for de tilskadekomne når de mål, som vi har sat os,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009