Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

20. februar 2008

Arbejdsskadestyrelsens medarbejdere fortsatte i januar den målrettede indsats, der karakteriserede sagsbehandlingen i 2007. Også i  årets første måned blev næsten 90 procent af alle nye sager afsluttet inden for et år, og der blev afsluttet knap 800 sager over to år. Samtidig er sagsbehandlingstiden faldet fra 10,2 måneder i december til 9 måneder i januar 2008.

Arbejdsskadestyrelsens mål er som sidste år, at 90 procent af nye sager skal afsluttes inden for et år, og ved årets udgang må der højest være 200 sager over to år tilbage i styrelsen. Samtidig skal sagsbehandlingstiden falde.

”Vi kom godt ud af 2007 og har fået en fin start på 2008. Men vi ved også af erfaring, at vi kun opnår de gode resultater med en fokuseret og vedholdende indsats lige fra årets begyndelse,” siger direktør Anne Lind Madsen.

For at nå målet omkring sager over 2 år kræver det, at Arbejdsskadestyrelsen får afviklet de ca. 7000 sager, der allerede er blevet et år pr. 1. januar 2008..

”Den indsats vil være til gavn for alle sager, hvad enten der er tale om nye sager eller revisions- og genoptagelsessager. Vi fik skabt en sundere sagsportefølje i 2007, og vi har ikke til hensigt at lade det smuldre. Vores mål er naturligvis, at vi i år cementerer den gode udvikling,” fastslår Anne Lind Madsen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009