Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

6. november 2009

Arbejdsskadestyrelsen har netop fået bevilget 37,4 millioner kroner fra ABT-fonden, der investerer i arbejdskraftbesparende teknologi. Bevillingen er øremærket til udviklingen af styrelsens nye sagsbehandlingssystem.

”Arbejdsskadestyrelsen er i fuld gang med at udvikle et sagsbehandlingssystem, der er gearet til at håndtere fremtidens udvikling på arbejdsskadeområdet. Derfor er vi meget glade for bevillingen fra ABT-fonden,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

”For det første er pengene en kærkommen økonomisk hjælp til udviklingen af et ikke helt billigt system. For det andet – og mindst lige så vigtigt – så er det en anerkendelse af, at det projekt, vi har sat i gang, er visionært, ambitiøst og fremtidsorienteret.”

Det nye sagsbehandlingssystem skal automatisere mange af de rutineprægede sagsskridt, som sagsbehandlerne i dag foretager manuelt.
Det betyder, at sagsbehandlingen bliver hurtigere til gavn for de tilskadekomne, og sagsbehandlerne kan fokusere mere på det, som har værdi for den tilskadekomne, nemlig selve oplysningen og vurderingen af arbejdsskadesagen.

Samtidig er det målet, at parterne i en sag allerede tidligt skal involveres mere i sagsbehandlingen.
Derfor er flere elektroniske selvbetjeningsløsninger også en del af udviklingen. Det kan lette både parternes og de tilskadekomnes arbejde i forbindelse med sagen og skære mange postgange væk, hvilket vil igen korte sagsbehandlingstiden ned.

Systemet er stadig under udvikling, og styrelsen forventer, at systemet er implementeret for de første sagsgrupper i sidste halvdel af 2010. Målet er, at systemet er implementeret i hele styrelsen i sommeren 2011.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009