Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

29. marts 2009

Arbejdsskadestyrelsens behandling af cirka 950 sager om tandklinikassistenters og tandlægers udsættelse for kviksølv er gået ind i den afsluttende fase.

I 2006 besluttede den daværende beskæftigelsesminister at gennemføre en 5-punkts plan for at finde ud af, om tandklinikassistenterne var blevet syge af at arbejde med kviksølv. Efter de første tre punkter skulle der på en konference gøres status over den aktuelle viden, inden man eventuelt gik videre med de sidste punkter i planen.

Konferencen blev holdt den 14. og 15. april 2009. Her blev det - blandt andet på baggrund af en omfattende registerundersøgelse - slået fast, at der ikke er grund til at tro, at hverken klinikassistenter eller tandlæger som gruppe er blevet syge af kviksølv. Desuden har hverken klinikassistenter eller tandlæger et dårligere helbred end andre befolkningsgrupper som helhed.
Det kan dog ikke helt udelukkes, at nogle klinikassistenter eller tandlæger har været udsat for stor kviksølvpåvirkning og derfor kan have fået en kviksølvrelateret skade af større eller mindre omfang.

Konkret for de cirka 950 anmeldte arbejdsskadesager betyder det, at Arbejdsskadestyrelsen behandler sagerne ud fra den viden, der nu er på området.
Alle sager bliver gennemgået og enten afsluttet eller sendt videre til yderligere behandling for at få indhentet en speciallægeerklæring. Det er tilfældet, hvis styrelsen ved en gennemgang finder sager med symptomer, der kan skyldes metallisk kviksølv. I de tilfælde kontakter styrelsen den enkelte, der typisk vil blive tilbudt til undersøgelse hos arbejdsmedicinere, neurologer eller neuropsykologer.

Hvis man har mistanke om at have været udsat for kviksølv i et skadeligt omfang og endnu ikke har anmeldt sin sag, skal man i første omgang kontakte sin egen læge for eventuelt at blive henvist til undersøgelse på en arbejdsmedicinsk klinik.


Yderligere oplysninger:
Kontorchef Ingrid Parsby:  72 20 60 00

Denne side er senest ændret den 11. november 2009