Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

1. maj 2009

Siden 1. juli 2002 er omkring 10.000 anmodninger om genoptagelse af en arbejdsskadesag blevet afvist. Nu skal sagerne vurderes på ny i Arbejdsskadestyrelsen.
Det er resultatet af en dom fra 22. april i år, hvor Højesteret har underkendt Ankestyrelsens og dermed Arbejdsskadestyrelsens praksis omkring genoptagelse af arbejdsskadesager.

Dommen drejer sig udelukkende om sager, hvor spørgsmålet om erstatningens størrelse er i spil. En genoptagelse er dog ikke i sig selv ensbetydende med, at man får mere i erstatning. Det er kun en garanti for, at Arbejdsskadestyrelsen behandler sagen og vurderer fastsættelsen af erstatning på ny.

”Med Højesterets afgørelse sker der en lempelse af den indledende vurdering af en sag. Fremover skal sagsbehandlerne ikke vurdere, om en forværring skyldes arbejdsskaden, men kun forholde sig til, om der er sket en forværring af den enkeltes helbred og sociale situation i forhold til den tidligere afgørelse. Er der det, genoptager vi sagen. Først når sagen er genoptaget, kommer vurderingen af sammenhængen med arbejdsskaden ind,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Foreløbig har Arbejdsskadestyrelsen via sit sagsbehandlingssystem fundet omkring 10.000 sager, der kan være relevante. For at finde de relevante sager, skriver styrelsen i løbet af kort tid ud til de pågældende for at spørge, om styrelsen skal se på deres sag igen for at vurdere, om den nu kan genoptages.

”Vi ved dog af erfaring, at vi med vores søgning internt ikke får alle relevante sager med. Derfor sætter vi også en informationskampagne i gang for at opfordre tilskadekomne til selv at være opmærksomme på, om de eventuelt har en relevant sag, der bør genoptages. Har de det, skal de blot kontakte Arbejdsskadestyrelsen,” siger Anne Lind Madsen.

”Vi kender ikke indholdet af sagerne, og derfor er det meget svært at vurdere, hvor lang tid vi skal bruge på opgaven, der er en betydelig forøgelse af vores sagsmængde. Men vi nedsætter nu et sekretariat og vil bestræbe os på, at en stor del af sagerne er afsluttede cirka et år efter, at vi har modtaget anmodningen om genoptagelse,” siger Anne Lind Madsen.


Yderligere oplysninger:
For tilskadekomne med genoptagelsessager: 72 20 60 00
For pressen: pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009