Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

16. november 2009

På kort tid er det lykkedes for Arbejdsskadestyrelsens medarbejdere at indhente det efterslæb, som opstod, da der i sommer blev oprettet 8.500 ekstra sager om genoptagelse som følge af en dom fra Højesteret.
Det viser statistikken for sagsbehandlingen i oktober.

I 2009 er der således i de første ti måneder oprettet 51.256 sager, og der er til nu afsluttet 51.281 sager. Indtil nu er 3.800 ud af de 8.500 genoptagelsessager blevet afsluttet.

Et af styrelsens mål er at afslutte 90 procent af alle sager inden for et år. I oktober blev 93 procent af de verserende sager afgjort inden for et år.
Styrelsen må desuden maksimalt have 200 sager over to år tilbage ved udgangen af 2009. Afviklingen af 2-årssagerne, altså de sager, som enten vil blive eller er fyldt to år i 2009, går efter planen, og styrelsen regner med at nå sit mål.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i oktober 7,1 måned.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 16. november 2009