Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

14. maj 2009

Den 1. juli 2009 bliver folkepensionsalderen i Danmark forhøjet fra 65 til 67 år.
Det betyder, at omkring 3.000 tilskadekomne, som tidligere har fået erstatning for tab af erhvervsevne til de fylder 65 år, enten skal have deres erstatning forlænget eller have et ekstra engangsbeløb udbetalt.

Hvis man tidligere har fået udbetalt et engangsbeløb i erstatning, har man ret til at få udbetalt yderligere et engangsbeløb, der dækker tiden fra 65 år og frem til den nye folkepensionsalder. 
Hvis man får udbetalt månedlige beløb i erstatning, bliver perioden med udbetaling af månedlige beløb forlænget frem til man går på pension.

”Tilskadekomne skal ikke selv gøre noget aktivt for at få sin erstatning for tab af erhvervsevne forlænget. Arbejdsskadestyrelsen har allerede fundet de sager, det drejer sig om, og fra 1. juli begynder vi at kontakte de pågældende via brev. Resten af forløbet foregår helt automatisk,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Hvis man tidligere har fået sin erstatning udbetalt som et engangsbeløb, sender Arbejdsskadestyrelsen en afgørelse om, hvor meget man har ret til at få udbetalt ekstra. Beløbet bliver herefter udbetalt af arbejdsgiverens forsikringsselskab eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Hvis erstatningen derimod bliver udbetalt hver måned, sender styrelsen først et orienterende brev om, at perioden med udbetaling af erstatning bliver forlænget. Herefter forlænger arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring automatisk perioden.

Den forhøjede folkepensionsalder omfatter kun personer, som er født den 1. januar 1959 eller senere.
For at komme i betragtning til mere erstatning, skal man enten have været ude for en arbejdsulykke 1. januar 2004 eller senere eller have anmeldt en erhvervssygdom den 1. januar 2005 eller senere.
Desuden skal man tidligere have fået udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne. Enten i form af et engangsbeløb eller månedlige beløb.

Hvis man tidligere har fået udbetalt engangsbeløb til erstatning for permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler, kan man også få udbetalt mere i erstatning. Men i de tilfælde skal man selv kontakte arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for at få udbetalt et ekstra engangsbeløb.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009