Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

12. marts 2009

Et enigt Folketing vedtog i dag lovforslaget om forsikringsdækning af personer, som måtte komme til skade ved en terrorhandling. Loven træder i kraft dagen efter, at den har været offentliggjort i Lovtidende.

Dækningen gælder ikke kun for de mennesker, som er ansat i den virksomhed, der var mål for angrebet, men gælder alle, der rammes af en terrorhandling, mens de er på arbejde. Det vil sige også dem, der er ansat i nabovirksomhederne og derfor også bliver ramt.

Forsikringsordningen læner sig op ad principperne i arbejdsskadesikringsloven. Derfor er det Arbejdsskadestyrelsen, som vurderer sagerne og udbetaler erstatning på vegne af staten.

Hvis skaden rammer personer, som på grund af deres arbejde er særligt udsat for at blive ramt ved et terrorangreb, kan Arbejdsskadestyrelsen på statens vegne efterfølgende kræve udgifterne betalt af arbejdsgiverens forsikringsselskab.

Det gælder for eksempel, hvis skaden rammer sikkerhedsvagter, politibetjente, redningsfolk, læger og sygeplejersker, der sendes til stedet for terrorhandlingen for at yde hjælp og assistance eller genoprette orden og sikkerhed.
Desuden gælder ordningen for journalister, fotografer og ansatte, der udsendes til lande, hvor angreb af terrorlignende karakter er en risiko samt for søfarende ombord på danske skibe, der sejler i områder, hvor der er en særlig risiko for terror.

Forsikringsordningen dækker alene personer, der kommer til skade, mens de er på arbejde. Personer, som ikke er på arbejde, men alligevel kommer til skade ved terrorhandlingen, kan få erstatning efter reglerne i offererstatningsloven.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009