Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

20. oktober 2009

I september har Arbejdsskadestyrelsen afsluttet 7.785 sager. Hele 2.814 afgørelser har været genoptagelsessager. Det er tre gange så mange, som der laves på en gennemsnitlig måned.

Det høje antal afsluttede genoptagelsessager er resultatet af en målrettet indsats på de omkring 8.500 sager, styrelsen har fået ind som følge af en dom i Højesteret den 22. april 2009. Dommen ændrede Ankestyrelsens og dermed Arbejdsskadestyrelsens praksis om genoptagelse af arbejdsskadesager.
For at sikre en effektiv behandling af de mange sager, er de samlet i et særligt team, der udelukkende fokuserer på visiteringen af genoptagelsessagerne.

”Det har vi haft gode erfaringer med før, og det har endnu en gang vist sig effektivt. Vi er med en solid indsats i september kommet rigtig langt i forhold til at afslutte de ekstra sager, vi har fået ind efter højesteretsdommen. Den gode udvikling betyder, at vi regner med at afslutte flere end 4.000 af disse sager inden udgangen af 2009,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Efter indsatsen i september forventer Arbejdsskadestyrelsen fortsat at nå sit mål om at afslutte 90 procent af de nye arbejdsskadesager inden for 1 år. Det samme gælder målet om højest at have 200 sager over 2 år tilbage ved udgangen af 2009.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009