Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

30. juni 2009

Indvandrere fra ikke-vestlige lande glider i højere grad end etniske danskere ud af arbejdsmarkedet og over på permanent offentlig forsørgelse efter en arbejdsskade. En del af årsagen er, at indvandrere, inden arbejdsskaden, har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet end andre borgere.

Det viser en ny statistisk analyse fra Arbejdsskadestyrelsen. Analysen beskriver og sammenligner de sociale og arbejdsmæssige konsekvenser af en arbejdsskade hos indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og etniske danskere.

Analysen viser, at der stort set ikke er forskel på, hvor alvorlige arbejdsskaderne er blandt etniske danskere og indvandrere.
Alligevel har en arbejdsskade større betydning for indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet. 70 procent af de indvandrere, som anmeldte en ulykke, havde en fast tilknytning til arbejdsmarkedet inden ulykken. Fem år senere var 45 procent aktive på arbejdsmarkedet. Blandt andre borgere var 82 procent derimod i fast arbejde inden ulykken, og 62 procent var på arbejdsmarkedet fem år efter.

Samtidig er der forskel på, hvad de to grupper lever af, når de ikke er aktive på arbejdsmarkedet.
Uanset om arbejdsskaden skyldes en ulykke eller en erhvervssygdom, så kommer flere indvandrere end andre borgere efter arbejdsskaden på dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension. For de danskere, som forlader arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade, er der oftere tale om aldersbetingede ydelser som folkepension og efterløn.

”Da indvandreres arbejdsskader stort set ikke er mere alvorlige end etniske danskere, tyder det på, at borgere, som ikke har så stærkt et fodfæste på arbejdsmarkedet, bliver slået mere ud af kurs, når de får en arbejdsskade,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

I 2008 oprettede Arbejdsskadestyrelsen et Fastholdelsescenter, som har fokus på at gøre en særlig indsats for de tilskadekomne - indvandrere som etniske danskere – der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

”Det er vores erfaring, at en hurtig afgørelse af arbejdsskadesagen og selve erstatningsspørgsmålet skaber afklaring og økonomisk overblik, så den tilskadekomne kan komme videre i sit liv. Derfor arbejder Fastholdelsescentret tæt sammen med kommuner, forsikringsselskaber og fagforbund om at få identificeret risikosagerne og få dem hurtigt behandlet med en fælles indsats,” siger Anne Lind Madsen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009