Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

16. marts 2009

91 procent af alle nyanmeldte sager blev i februar afsluttet inden for tidsfristen på et år. Dermed lever styrelsen godt op til sit mål om, at 90 procent af nyanmeldte sager skal afsluttes inden for et år. Samtidig faldt sagsbehandlingstiden yderligere i februar, så den nu er på 6,8 måneder.

Det fremgår af den netop opdaterede statistik over Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling.

Her kan man også se, at der bliver afsluttet ganske mange 2-årssager, det vil sige de sager, som enten er eller kan blive to år i løbet af 2009, hvis de ikke bliver afsluttet forinden.
Det er styrelsens mål højest at have 200 sager over to år tilbage ved udgangen af 2009, og der er ind til nu afsluttet flere af netop de sager end forventet. Det hænger nøje sammen med styrelsens beslutning om at gennemføre en særlig indsats i første kvartal for at afslutte genoptagelsessager fra 2007.

”Medarbejderne har arbejdet utrolig målrettet med den særlige indsats på genoptagelsessagerne, hvilket tydeligt ses i resultaterne. Vi regner derfor fortsat med, at vi lever op til vores mål,” siger Anne Lind Madsen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009