Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

14. september 2009

Siden maj har Arbejdsskadestyrelsen modtaget omkring 8.500 sager, der som følge af en højesteretsdom skal vurderes igen.
4.000 af sagerne er nu gennemgået, og af dem er de første 2.000 afgørelser sendt ud til tilskadekomne. Målet for styrelsen er, at den inden jul har afgjort omkring 4.000 sager.

”Det går meget fint med afviklingen af genoptagelsessagerne efter højesteretsdommen. Samtidig kan vi konstatere, at den meget store mængde genoptagelsessager ikke har haft betydning for sagsbehandlingen i øvrigt. Vi ser fortsat en fin afvikling af sager og en lav sagsbehandlingstid for arbejdsskadesagerne,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Højesteret underkendte i en dom fra 22. april i år Ankestyrelsens og dermed Arbejdsskadestyrelsens praksis omkring genoptagelsessager. Dommen betyder, at Arbejdsskadestyrelsen skal vurdere op mod 10.000 sager om genoptagelse igen.

Dommen drejer sig udelukkende om sager, der allerede er anerkendt som en arbejdsskade, og hvor der tidligere er givet afslag på genoptagelse af spørgsmålet om erstatningens størrelse.

En genoptagelse er dog ikke i sig selv ensbetydende med, at man får mere i erstatning. Det er kun en garanti for, at Arbejdsskadestyrelsen behandler sagen og vurderer spørgsmålet om genoptagelse og erstatning på ny. Vurderingen sker ud fra de helbredsmæssige og erhvervsmæssige forudsætninger, som gjaldt ved den første afgørelse.


Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål til en konkret sag, kan du kontakte os på vores hovednummer:
72 20 60 00

For pressen:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009