Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

15. december

Det tegner til at blive et godt år for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen. Ved udgangen af november viser statistikken, at styrelsen er godt på vej til at opfylde sine to centrale mål for sagsbehandlingen i 2009.

Det ene mål er, at 90 procent af de nye arbejdsskadesager skal være afsluttet inden for 1 år. I november blev 93 procent af sagerne afsluttet inden for et år, mens tallet for hele 2009 indtil nu ligger på 91 procent.

Det andet mål er, at der ikke må være flere end 200 sager over to år ved udgangen af 2009. Ved udgangen af november var der 374 sager over to år, og styrelsen forventer derfor at leve op til sit mål inden udgangen af december.

I hele 2009 er der til og med november oprettet 55.713 sager og afsluttet 54.948 sager.
Vi oprettede i 2009 flere sager end normalt som følge af en dom i Højesteret i april om ændret praksis for genoptagelse. Grundet dommen har vi oprettet cirka 8.500 sager om genoptagelse. Der er på nuværende tidspunkt afsluttet 4.300 af disse sager.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2009 ligger indtil nu på 6,7 måneder. Det er en måned lavere end i 2008.
Samtidig med faldet i sagsbehandlingstiden, er alderen på styrelsens verserende sager også faldet. De yngre verserende sager giver mulighed for at fastholde en lav sagsbehandlingstid også i 2010.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 04. januar 2010