Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

22. januar 2009

Arbejdsskadestyrelsen nåede de centrale mål for behandlingen af arbejdsskadesager i 2008. Det viser en netop opgjort statistik over styrelsens arbejde i 2008.

  • Ved udgangen af året var 90 procent af de nyanmeldte sager behandlet inden for et år

  • Der var blot 197 sager over 2 år tilbage i styrelsen

  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var faldet til 228 dage

Kravene til styrelsen ved årets udgang var, at 1-årsfristen skulle overholdes for 90 procent af de nyanmeldte sager, at der højst måtte være 200 sager over 2 år tilbage i styrelsen, og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid højst måtte være 250 dage.

”Medarbejderne har leveret en både kompetent og vedholdende indsats i 2008. Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at komme i mål på nogle helt centrale områder, der har stor betydning for de tilskadekomne,” siger direktør i Arbejdsskadestyrelsen, Anne Lind Madsen, og understreger, at de gode resultater understøtter styrelsens ambitioner for 2009.

”Vi opretholder naturligvis det massive fokus på 1-årsfrist, sagsbehandlingstid og 2-årssager - altså sager, som enten er eller vil blive to år i 2009. Som en særlig indsats har vi besluttet at sætte fokus på 1.900 genoptagelsessager fra 2007. Så vidt som det overhovedet er muligt, skal de være afsluttede eller sendt ud til høring hos parterne i sagen inden udgangen af marts,” siger Anne Lind Madsen.

Arbejdsskadestyrelsen behandlede i 2008 omkring 55.000 arbejdsskadesager og traf 135.000 afgørelser.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009