Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

11. september 2009

Arbejdsskadestyrelsen har ikke som forventet kunnet afslutte hovedparten af arbejdsskadesagerne om kviksølvpåvirkning på Grindstedværket inden sommerferien.
Det skyldes især, at sagerne er mere komplicerede, end styrelsen først antog, og at det derfor tager længere tid at gennemføre en grundig sagsbehandling.

Af de i alt 140 anmeldte sager er 40 afsluttede, mens ni er sendt til høring hos parterne i sagen og dermed nærmer sig en afslutning.

”Jeg skal være den første til at beklage, at vi ikke som forventet har afsluttet de fleste af sagerne inden sommerferien, ” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

”Vi ved, at det er hårdt for de tilskadekomne fra Grindstedværket at vente på en afgørelse, men vi må erkende, at sagerne er betydeligt mere komplicerede og omfangsrige, end vi antog i første omgang. Vi har brug for rigtig mange oplysninger for at sikre en ordentlig og grundig behandling af sagerne, og det tager tid.”

Der er en række årsager til, at sagsbehandlingen er forlænget for Grindstedsagerne.
Den væsentligste er dog, at styrelsen i sin sagsbehandling er dybt afhængig af at modtage oplysninger fra eksterne parter i sagen. Hvis ikke oplysningerne kommer ind, kan styrelsen ikke komme videre med sagsbehandlingen.

”Vi mangler fortsat at få oplysninger ind fra især arbejdsmedicinere og speciallæger i ganske mange sager. Vi er dog nødt til at give lægerne tilstrækkelig tid til at vurdere den enkelte sag ordentligt. Eksempelvis er langt flere tilskadekomne end forventet sendt videre til flere speciallægeundersøgelser, hvilket naturligvis forlænger sagsbehandlingen. Det er således en balance mellem tid og kvalitet, men vi gør, hvad vi kan for at behandle sagerne så hurtigt som muligt uden at slække på kvaliteten af afgørelsen,” siger Anne Lind Madsen.

Arbejdsskadestyrelsen regner med at afslutte hovedparten af sagerne inden udgangen af året, mens resten først forventes at være afsluttet i 2010.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009