Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

24. juni 2009

Faglig sekretær Peter Poulsen fra Dansk Metal, anklagede i dag i et indslag på TV2 og TV2 News Arbejdsskadestyrelsen for lemfældig sagsbehandling, fordi styrelsen ikke pr. automatik sender samtlige tilskadekomne, der har arbejdet på Grindstedværket fra 1962 til 1980 til neurologisk undersøgelse.

Arbejdsskadestyrelsen deler ikke den holdning, at alle pr. automatik skal sendes videre til neurologiske undersøgelser.
For os er det vigtigt, at det er de rigtige mennesker, der kommer til undersøgelser – og ikke blot alle. Det betyder, at vi kun sender de tilskadekomne af sted til yderligere undersøgelser, som:

  • Fejler noget, som man kan få efter udsættelse for kviksølv

  • Er omfattet af den særordning, der gælder for sagerne fra Grindstedværket. Det vil sige, at man har været ansat på B2-afdelingen på Grindstedværket i Billund i perioden fra 1962 til 1980

Alle tilskadekomne fra Grindstedværket bliver indledningsvis sendt til undersøgelse på Arbejdsmedicinske klinikker. Hvis undersøgelserne her peger på, at der kan være en sammenhæng mellem det, de fejler og den kviksølvpåvirkning, som de har været udsat for, vil de blive sendt videre til undersøgelse hos for eksempel neurologer eller dermatologer.

Er der ikke en sammenhæng mellem påvirkning og sygdom, og har vedkommende ikke været ansat på B2 mellem 1962 og 1980, så er det en unødvendig belastning af den enkelte at trække vedkommende gennem en undersøgelse. Derfor fravælger styrelsen det.

Vi har derimod valgt at imødekomme såvel fagforbunds som advokaters ønsker om forlængelse af ankefristen. Vores mål er naturligvis at levere en grundig sagsbehandling, og derfor kan man regne med, at vi naturligvis vil se på sagerne igen, hvis der kommer materiale ind, som giver belæg for det.

Denne side er senest ændret den 11. november 2009