Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

15. juni 2009

Den stabile udvikling i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fortsætter. I maj blev 91 procent af alle nyanmeldte sager afsluttet inden for fristen på 1 år, og sagsbehandlingstiden er nu 6,1 måned i gennemsnit.

Samtidig er styrelsen fortsat godt med i forhold til afviklingen af 2-årssagerne, det vil sige de sager, som enten er fyldt 2 år eller vil gøre det i løbet af 2009. Ved udgangen af maj havde styrelsens medarbejdere afsluttet næsten 60 procent af, hvad der skal afsluttes for at nå målet om højest at have 200 sager over 2 år tilbage ved årets udgang.

”Det ser på alle måder sundt ud. Vi lever op til de krav, der er til vores arbejde, og vi forventer derfor stadig at nå vores mål for 2009,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Den 22. april 2009 blev der afsagt en dom i Højesteret om ændret praksis for genoptagelse af arbejdsskadesager. Dommen betyder, at Arbejdsskadestyrelsen skal genoptage op til 10.000 sager i 2009. Disse sager vil gradvist komme med i statistikken fra sommeren 2009.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009