Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

15. januar 2009

I alt 38 ud af 75 sager om brystkræft efter natarbejde blev i 2008 anerkendt som arbejdsskader, efter at sagerne havde været forelagt Erhvervssygdomsudvalget. I alle anerkendte sager på nær en enkelt er der tilkendt erstatning i form af méngodtgørelse.

Syv sager er blevet udsat, fordi der manglede flere oplysninger i sagerne, mens 26 af de 75 sager er blevet afvist. I 18 af de afviste sager er der dog sat revision i sagen. Det betyder, at sagerne bliver taget op til fornyet behandling, når Erhvervssygdomsudvalget i slutningen af 2009 har drøftet den gennemgang af forskningen på området, som det internationale cancer-institut, IARC, kommer med.

Anerkendelserne kommer, efter at Erhvervssygdomsudvalget i november 2007 drøftede en udredning på området. Udvalget besluttede den gang at åbne op for, at brystkræft efter mange års natarbejde kan anerkendes som en arbejdsskade efter at have været forelagt Erhvervssygdomsudvalget til en konkret vurdering.   

I de sager, der bliver indstillet til konkret vurdering og anerkendelse i udvalget, har der typisk været tale om natarbejde i mindst 20-30 år og mindst en gang om ugen. Samtidig har der ikke været andre væsentlige faktorer, der kan forklare årsagen til brystkræften.
Hovedparten af sagerne kommer fra sundhedssektoren, men der har også været en del fra forsvaret.

Næste skridt i arbejdet med brystkræft efter natarbejde er en gennemgang af IARC’s forskning på området.

”Når IARC’s rapport bliver offentliggjort, skal udvalget drøfte den og tage stilling til, om påvirkningen fra natarbejde skal optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Bliver den det, betyder det, at sager om brystkræft efter natarbejde kan behandles af styrelsens sagsbehandlere uden at skulle til vurdering i Erhvervssygdomsudvalget,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32


Denne side er senest ændret den 11. november 2009