Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1022 af 30. oktober 2009 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2010 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere.

2. november 2009

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1022 af 30. oktober 2009 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2010 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere.  

Bekendtgørelsen har virkning for arbejdsskader indtrådt 1. juli 2007 og senere og fastsætter kapitaliseringsfaktorer til brug ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2010. 

Bekendtgørelsen indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år.

For arbejdsskader indtrådt 1. juli 2007 og senere benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i år og måneder. 

Komplette faktortabeller for 2010 med kapitaliseringsfaktorer for alle aldre opgjort i år og måneder kan ses på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på følgende adresser:

Erhvervsevnetab, mænd, til 65 år: http://www.ask.dk/sw29739.asp
Erhvervsevnetab, mænd, til 65½ år: http://www.ask.dk/sw29740.asp
Erhvervsevnetab, mænd, til 66 år: http://www.ask.dk/sw29741.asp
Erhvervsevnetab, mænd, til 66½ år: http://www.ask.dk/sw29742.asp
Erhvervsevnetab, mænd, til 67 år: http://www.ask.dk/sw29743.asp

Erhvervsevnetab, kvinder, til 65 år: http://www.ask.dk/sw29744.asp
Erhvervsevnetab, kvinder, til 65½ år: http://www.ask.dk/sw29745.asp
Erhvervsevnetab, kvinder, til 66 år: http://www.ask.dk/sw29746.asp
Erhvervsevnetab, kvinder, til 66½ år: http://www.ask.dk/sw29747.asp
Erhvervsevnetab, kvinder, til 67 år: http://www.ask.dk/sw29748.asp

Forsørgertab, mænd: http://www.ask.dk/sw29749.asp
Forsørgertab, kvinder: http://www.ask.dk/sw29750.asp

En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger kan ses af Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på adressen http://www.ask.dk/sw18034.asp.

Denne side er senest ændret den 02. november 2009