Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Velfærdsreformen forhøjer gradvist folkepensionsalderen i Danmark fra 65 år til 67 år. Forhøjelsen til 67 år sker via en overgangsordning i trin af halve år afhængig af fødselsdato. Det indebærer, at der fra 1. juli 2009 er 5 folkepensionsaldre i Danmark

12. juni 2009
Velfærdsreformen forhøjer gradvist folkepensionsalderen i Danmark fra 65 år til 67 år. Forhøjelsen til 67 år sker via en overgangsordning i trin af halve år afhængig af fødselsdato. Det indebærer, at der fra 1. juli 2009 er 5 folkepensionsaldre i Danmark:

65 år (omfatter personer født før 1. januar 1959),
65½ år (personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959),
66 år (personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959),
66½ år (personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960) og
67 år (omfatter personer født 1. juli 1960 og senere).

Som følge af de nye folkepensionsaldre har vi udsendt to nye bekendtgørelser om omsætning af løbende ydelse til kapitalbeløb. Begge bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2009 og indeholder kapitaliseringsfaktorer, der tager højde for de nye folkepensionsaldre.

  • Bekendtgørelse nr. 449 af 8. juni 2009 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. juli 2007

  • Bekendtgørelse nr. 440 af 29. maj 2009 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb fra 1. juli 2009 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere

Bekendtgørelse nr. 449 af 8. juni 2009 har virkning for arbejdsskader indtrådt før 1. juli 2007 og fastsætter kapitaliseringsfaktorer til brug ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb fra 1. juli 2009.

Bekendtgørelse nr. 440 af 29. maj 2009 har virkning for arbejdsskader indtrådt 1. juli 2007 og senere og fastsætter kapitaliseringsfaktorer til brug ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2. halvår 2009. Bekendtgørelsen indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år. For arbejdsskader indtrådt 1. juli 2007 og senere benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i år og måneder.

For arbejdsskader indtrådt 1. juli 2007 og senere er derfor udarbejdet komplette faktortabeller for 2. halvår 2009 med kapitaliseringsfaktorer for alle aldre opgjort i år og måneder. Faktortabellerne kan ses på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på følgende adresser:

Erhvervsevnetab, mænd, til 65 år: http://www.ask.dk/sw26961.asp
Erhvervsevnetab, mænd, til 65½ år: http://www.ask.dk/sw27002.asp
Erhvervsevnetab, mænd, til 66 år: http://www.ask.dk/sw27003.asp
Erhvervsevnetab, mænd, til 66½ år: http://www.ask.dk/sw27004.asp
Erhvervsevnetab, mænd, til 67 år: http://www.ask.dk/sw27005.asp

Erhvervsevnetab, kvinder, til 65 år: http://www.ask.dk/sw27015.asp
Erhvervsevnetab, kvinder, til 65½ år: http://www.ask.dk/sw27016.asp
Erhvervsevnetab, kvinder, til 66 år: http://www.ask.dk/sw27017.asp
Erhvervsevnetab, kvinder, til 66½ år: http://www.ask.dk/sw27018.asp
Erhvervsevnetab, kvinder, til 67 år: http://www.ask.dk/sw27019.asp

Forsørgertab, mænd: http://www.ask.dk/sw22465.asp
Forsørgertab, kvinder: http://www.ask.dk/sw22492.asp

En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger kan ses af Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på adressen http://www.ask.dk/sw18034.asp.

Denne side er senest ændret den 12. juni 2009