Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

30. oktober 2009

Arbejdsskadestyrelsen har fået 7,5 millioner kroner fra satspuljen i 2010. Pengene går til styrelsens Fastholdelsescenter.

Fastholdelsescentret arbejder som resten af Arbejdsskadestyrelsen med behandling af arbejdsskader. Det særlige for Fastholdelsescentret er, at det har fokus på sager, hvor en hurtig indsats betyder, at den tilskadekomne kan koncentrere sig om fremtiden og komme tilbage til et aktivt liv på arbejdsmarkedet i stedet for at være på sygedagpenge.
For at finde og behandle de sager, hvor centret kan gøre en forskel, arbejder centret tæt sammen med de tilskadekomne, kommuner, fagforeninger og forsikringsselskaber.

Fastholdelsescentret blev etableret i februar 2008 med en satspuljebevilling på 2 millioner kroner, og fik i 2009 yderligere en bevilling på 3,5 millioner kroner samt en bevilling på 1 million kroner fra regeringens sygefraværsprojekt.
Siden centret blev oprettet, har næsten halvdelen af landets kommuner haft arbejdsskadesager til behandling i centret, og centrets rejsehold har været ude til rundbordssamtaler med tilskadekomne og sagens parter i omkring 35 kommuner.

”Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger på rundbordssamtalerne fra både de tilskadekomne, kommunerne og fagforbund. Stort set alle de gange, hvor rejseholdet har været af sted, er det lykkedes at komme frem til en løsning, hvor den tilskadekomne efter eget ønske kunne fortsætte sit arbejdsliv,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

De 7,5 millioner centret får fra satspuljen i 2010 skal blandt andet bruges til at styrke centrets eksterne arbejde.

”Det er meget opløftende, at Fastholdelsescentret kan fortsætte sit gode samarbejde med blandt andet kommunerne. Der er et stort potentiale for både borgere og myndigheder i et mere tværgående samarbejde. De erfaringer, som centret høster på det her område, vil på sigt blive en central del af arbejdet med at udvikle fremtidens arbejdsskadesystem,” siger Anne Lind Madsen.

Læs mere

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009