Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

25. august 2009

Arbejdsskadestyrelsen har to gange i år brugt sin særlige beføjelse til at afgøre hastesager med en såkaldt formandsafgørelse.
To sager om brystkræft som følge af natarbejde er blevet anerkendt som arbejdsskader med en formandsafgørelse i stedet for som normalt at blive forelagt for Erhvervssygdomsudvalget til en vurdering.

Arbejdsskadestyrelsen fik i juni 2007 bemyndigelse til at træffe formandsafgørelser i de sager, hvor den tilskadekomne er så syg, at der er en risiko for, at vedkomne dør, inden styrelsen når at få sagen forelagt for udvalget.

”Vi har kun brugt formandsafgørelsen en gang før i 2008, så det er heldigvis sjældent, at vi står i en situation, hvor der er brug for så hurtig en afgørelse. Men af hensyn til retssikkerheden for den enkelte er det naturligvis en mulighed, vi benytter, når det er nødvendigt,” siger direktør i Arbejdsskadestyrelsen, Anne Lind Madsen, og fortsætter:

”Når det skal gå så stærkt med at få anerkendelsen igennem, skyldes det, at en arbejdsskadeerstatning er en personlig erstatning. Hvis den tilskadekomne dør, inden vi har truffet en afgørelse, bortfalder en eventuel erstatning helt. Den kan altså heller ikke indgå som en del af boet efter den tilskadekomne.”

Ud over de to formandsindstillinger er der i de først otte måneder af 2009 anerkendt 17 ud af 45 sager om brystkræft efter natarbejde, efter at de har været forelagt for Erhvervssygdomsudvalgt. De anerkendte sager drejer sig alle om læger, sygeplejersker eller sygehjælpere, og indeholder alle en erstatning.
Fælles for de anerkendte sager er, at der er tale om natarbejde i mindst 20-30 år og mindst en gang om ugen. Samtidig er der ikke i de sager andre væsentlige faktorer, der kan være årsag til brystkræften.

I øjeblikket afventer Arbejdsskadestyrelsen en rapport om brystkræft som følge af natarbejde fra det internationale cancer-institut, IARC.
Det er usikkert, hvornår den kommer, men når det sker, skal Erhvervssygdomsudvalget drøfte rapporten og tage stilling til, om påvirkning fra natarbejde skal optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme.
Hvis det er resultatet, kan sager om brystkræft efter natarbejde fremover behandles af styrelsens sagsbehandlere uden at skulle til vurdering i Erhvervssygdomsudvalget.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009