Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

historiebillede-stat-aug-2009.png

19. august 2009

Grafikken for revisioner og genoptagelsessager springer i øjnene, når man ser på statistikken for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling i juni og juli.

I juni blev der oprettet exceptionelt mange genoptagelsessager. Den markante stigning i antallet af genoptagelsessager skyldes en kendelse, som Højesteret kom med den 22. april i år.

Her underkendte Højesteret den praksis om genoptagelse, som Ankestyrelsen havde meldt ud i 2002. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen skal vurdere omkring 10.000 sager om genoptagelse endnu en gang.

Foreløbig er der kommet knap 8.000 genoptagelsessager ind som følge af højesteretsdommen. Der er dermed tale om mindst en fordobling af det antal genoptagelsessager, som Arbejdsskadestyrelsen normalt får ind på et år.

For at sagerne efter højesteretsdommen kan få så hurtig og smidig en behandling som muligt, bliver de samlet og behandlet i et særligt team af sagsbehandlere.

Sommeren har ellers i øvrigt været en produktiv tid for Arbejdsskadestyrelsen. Styrelsen overholder fortsat 1-årsfristen, ligesom der er en god og solid afvikling af 2-årssagerne - altså de sager, som enten er eller vil blive 2 år i år. Styrelsen regner derfor fortsat med at nå sine mål i år.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009