Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

15. maj 2009

Den gode udvikling i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fortsætter. Også i april er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kort, nemlig 6,7 måneder.
Samtidig lever styrelsen op til sit mål om at afslutte 90 procent af alle nye sager inden for et år.

Et tredje fokusområde er målet om maksimalt at have 200 sager over to år tilbage ved udgangen af 2009. Også det mål regner styrelsen fortsat med at leve op til.
I årets første fire måneder har medarbejderne afsluttet mere end halvdelen af, hvad der skal afsluttes for at nå årets mål.

Den 22. april underkendte Højesteret den praksis om genoptagelse, som Ankestyrelsen havde meldt ud i 2002.
Dommen betyder, at Arbejdsskadestyrelsen skal vurdere omkring 10.000 sager om genoptagelse igen. Sagerne vil efterhånden som de løber ind, komme med i styrelsens statistik over sagsbehandlingen.

”10.000 ekstra genoptagelsessager er naturligvis en betydelig ekstra opgave, men lige nu vurderer vi, at opgaven ikke får væsentlig betydning for sagsbehandlingstiden for de øvrige sager, fordi resultaterne i 2007 og 2008 har ført til en gennemgående sund sagsportefølje. Samtidig er medarbejderstaben både stabil og erfaren, så vi står godt rustet til at håndtere en ekstra sagsmængde,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

”Vi følger dog nøje udviklingen i sagsbehandlingen, og ser vi en skæv udvikling i vores overordnede sagsbehandling, vil vi naturligvis reagere på det.”

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne:  26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009