Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

14. april 2009

Der har på mange områder været turbo på Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling i årets tre første måneder. Det fremgår af den netop opdaterede statistik over styrelsens sagsbehandling.

90 procent af alle nyanmeldte sager bliver afsluttet inden for tidsfristen på et år, og styrelsen lever dermed fortsat op til sit mål. Samtidig falder sagsbehandlingstiden og er nu 6,2 måneder i gennemsnit.

Desuden går det stærkt med afslutningen af 2-årssagerne – det vil sige de sager, som enten er eller kan blive to år i løbet af 2009, hvis de ikke bliver afsluttet forinden.
Allerede i løbet af det første kvartal i år har styrelsens medarbejdere afsluttet næsten halvdelen af disse sager for at leve op til målet om, at der ved årets udgang højest er 200 sager over to år tilbage i styrelsen.

”Vi behandler hvert år 60.000 sager og træffer 130.000 afgørelser, så det kræver en lang, stædig og fokuseret indsats fra medarbejdernes side at skabe og fastholde en sund sagsportefølje. Derfor er det meget tilfredsstillende og klart til gavn for de tilskadekomne, at vi på så væsentlige punkter for sagsbehandlingen ser så gode resultater,” siger Anne Lind Madsen, Arbejdsskadestyrelsens direktør.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne:  26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009