Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Om en uge bliver det lovpligtigt for læger, tandlæger og arbejdsgivere at anmelde arbejdsskader digitalt. Læger og tandlæger skal anmelde via www.erhvervssygdomme.dk, mens arbejdsgiverne skal anmelde via easy.ask.dk.

Tema om digital anmeldelse af arbejdsskader Tema om digital anmeldelse af arbejdsskader

24. juni 2010


Om en uge bliver det lovpligtigt for læger, tandlæger og arbejdsgivere at anmelde arbejdsskader digitalt. Læger og tandlæger skal anmelde via ESS, mens arbejdsgiverne skal anmelde via EASY.

Hidtil har det været muligt både at anmelde på papir og digitalt, men fra 1. juli er det endegyldigt farvel til papiranmeldelsen med de mange gennemslagsark. 80 procent af alle anmeldelser fra arbejdsgiverne kommer i dag ind digitalt, mens det kun gælder for 17 procent af anmeldelserne fra læger og tandlæger.

Mens der ikke er sket ændringer i anmeldesystemet for arbejdsgiverne, er der sket markante og fordelagtige ændringer af anmeldesystemet til læger og tandlæger. På baggrund af kommentarer fra lægeforeningen er systemet fornyet, så anmeldelsen nu kun fylder en enkelt skærmside. Den er meget overskuelig og forsynet med hjælpefunktioner om eksempelvis diagnoser og påvirkninger.

Desuden rummer systemet den administrative fordel for læger og tandlæger, at fakturaen for honoraret automatisk sendes af sted sammen med anmeldelsen. Dermed slipper læger og tandlæger for besværet med at indsende elektronisk faktura for hver anmeldelse. Til gengæld får de ikke honorar, hvis de anmelder erhvervssygdomme på papir.

Hvis læger, tandlæger og arbejdsgivere fortsat anmelder på papir efter 1. juli 2010, kan det medføre en bøde. I første omgang på 2.500 kroner, stigende til 5.000 kroner, hvis den enkelte fortsætter med papiranmeldelsen. Arbejdsskadestyrelsen vil dog behandle anmeldelserne under alle omstændigheder, så det ikke går ud over den tilskadekomne, at sagen bliver anmeldt på papir.

”Vi er glade for, at systemerne nu er så enkle at gå til, at det ikke bør afholde nogen fra at benytte dem. Øget digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og de involverede parter gavner effektiviteten i sagsbehandlingen. Det er helt afgjort en fordel for dem, som det hele handler om, nemlig de borgere, der er kommet til skade på deres arbejde,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 24. juni 2010