Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Den velkendte anmeldeblanket i papirudgave er snart en saga blot, når læger, tandlæger og arbejdsgivere skal anmelde en arbejdsskade.

Fra 1. juli 2010 bliver det lovpligtigt at anmelde arbejdsskader digitalt.

EASY - Digital anmeldelse af arbejdsskader EASY - Digital anmeldelse af arbejdsskader
11. februar 2010

Den velkendte anmeldeblanket i papirudgave er snart en saga blot, når læger, tandlæger og arbejdsgivere skal anmelde en arbejdsskade.
Fra 1. juli 2010 bliver det lovpligtigt for arbejdsgivere, læger og tandlæger i Danmark at anmelde en arbejdsskade via det digitale anmeldesystem, EASY.
En anmeldelse via EASY går automatisk videre til både Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet.

Den digitale anmeldelse understøtter en hurtigere sagsbehandling til gavn for de tilskadekomne og sikrer samtidig en mere smidig arbejdsgang og kommunikation mellem myndighederne og virksomheder, læger og tandlæger.
Med den lovpligtige elektroniske anmeldelse kommer Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen et væsentligt skridt nærmere opfyldelsen af regeringens mål om, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige senest i 2012 foregår digitalt.

Arbejdsskader kan anmeldes digitalt via: https://easy.ask.dk/easy/

Læs mere om det elektroniske anmeldesystem på: www.at.dk/selvbetjening/easy


Yderligere oplysninger:
Pressechef i Arbejdsskadestyrelsen, Birgitte Lyhne: 26 97 15 32
Specialkonsulent i Arbejdstilsynet, Victor Mørk Johansen: 72 20 86 17

Denne side er senest ændret den 11. februar 2010