Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

De fysiske belastninger, som ansatte i plejesektoren oplever i deres arbejde, opfylder kun i begrænset omfang betingelserne i fortegnelsen over erhvervssygdomme. Derfor er det fortsat kun ganske få sager inden for plejeområdet, der kan anerkendes som arbejdsskader.

17. november 2010

De fysiske belastninger, som ansatte i plejesektoren oplever i deres arbejde, opfylder kun i begrænset omfang betingelserne i fortegnelsen over erhvervssygdomme. Derfor er det fortsat kun ganske få sager inden for plejeområdet, der kan anerkendes.

Det er konklusionen, efter at Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget på et møde har drøftet resultaterne af en større gennemgang af belastningerne i plejesektoren. 

Det er Arbejdsskadestyrelsen, som har lavet en detaljeret gennemgang af en række arbejdsskadesager efter plejearbejde. Målet for indsatsen var at finde ud af, om der ved plejearbejde er belastninger, som kan give sygdomme i hånd, arm eller skulder, og om de belastninger opfylder betingelserne i erhvervssygdomsfortegnelsen.

Udgangspunktet var, at der i dag ikke er større epidemiologiske undersøgelser, der viser en sammenhæng mellem almindeligt plejearbejde og sygdomme i det øvre bevægeapparat. Arbejdsskadestyrelsen lavede derfor et særligt spørgeskema til de tilskadekomne og de arbejdsmedicinske klinikker for at se, om flere og mere detaljerede oplysninger om påvirkningen også ville føre til flere anerkendelser.

”Da vi i 2009 gennemførte en lignende indsats i forhold til rengøringsarbejde, steg anerkendelsesprocenten fra 1,7 procent til 7 procent. Derfor var vi interesserede i at se, om den udvikling også ville gælde for plejesektoren, men det er altså ikke tilfældet,” siger direktør i Arbejdsskadestyrelsen, Anne Lind Madsen, og fortsætter:

”Selv om vi får flere detaljerede beskrivelser af påvirkningerne ind på en sag, så medfører det ikke væsentligt flere anerkendelser. De fysiske belastninger for de ansatte i plejesektoren opfylder ikke erhvervssygdomsfortegnelsens betingelser for, hvornår en påvirkning kan medføre en sygdom i den øverste del af bevægeapparatet. Derfor vil anerkendelsesprocenten på dette område formentlig fortsat være lav.”

Arbejdsskadestyrelsen vil fortsat have fokus på de mulige sammenhænge mellem sygdomme i bevægeapparatet og de fysiske belastninger i plejesektoren. I 2011 forventes Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø at offentliggøre en ny hvidbog om risikofaktorer ved fysisk tungt arbejde. Hvidbogen skal drøftes i Erhvervssygdomsudvalget for at se, om den eksempelvis giver anledning til ændringer af nuværende praksis, eller om der er grund til at sætte en udredning i gang på området.

De sager, der indgik i gennemgangen, forventes afgjort inden årets udgang.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 17. november 2010