Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fra 1. juli 2010 træder to nye forenklinger for arbejdsgiverne i kraft, når de skal anmelde arbejdsskader.

7. juni 2010

Fra 1. juli 2010 træder to nye forenklinger for arbejdsgiverne i kraft, når de skal anmelde arbejdsskader. Dels bliver en anmeldefrist justeret, så den logisk følger anden lovgivning, dels forsvinder papiranmeldelsen med tre gennemslag, så arbejdsskader fra 1. juli skal anmeldes digitalt via easy.ask.dk.

"Det har været muligt at anmelde digitalt siden 2003, og vi får allerede i dag næsten 80 procent af anmeldelserne fra arbejdsgiverne ind ad den vej,” siger direktør i Arbejdsskadestyrelsen, Anne Lind Madsen.

”Nu bliver det så lovpligtigt, og dermed kommer vi et væsentligt skridt nærmere regeringens mål om, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt senest i 2012. Den digitale kommunikation er hurtigere og mere effektiv, og for tilskadekomne er den digitale anmeldelse en fordel, fordi vi får alle relevante oplysninger med det samme. Det gør, at vi hurtigere kan gå i gang med sagsbehandlingen.”

Den 1. juli bliver en af arbejdsskadelovens anmeldefrister rykket frem. Arbejdsgivere har i dag pligt til at anmelde alle ulykker til Arbejdsskadestyrelsen inden for ni dage, hvis skaden ser ud til at kunne give erstatning. Derudover har arbejdsgiveren pligt til at anmelde alle sager, hvor der er mere end fem ugers sygefravær, og det er i det tilfælde, at der sker en ændring af anmeldefristen.

Fristen for den anmeldelse bliver rykket frem til 5 uger efter, at ulykken er sket. Fristen er i dag 5 uger og 9 dage, men vil som led i regeringens sygefraværshandlingsplan nu mere logisk følge sygedagpengelovens regel om opfølgningssamtaler.

”I dag skal arbejdsgiveren have en opfølgningssamtale med den tilskadekomne medarbejder efter fire ugers sygefravær. På det tidspunkt får begge parter klarhed over, om ulykken giver et sygefravær på mere end de fem uger, der er grænsen for, hvornår en sag skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen,” forklarer direktør i Arbejdsskadestyrelsen, Anne Lind Madsen, og fortsætter:

”Hvis der er sygefravær på mere end fem uger, er der jo ingen grund til at vente yderligere ni dage med at anmelde sagen til Arbejdsskadestyrelsen. Vi kan lige så godt komme i gang med sagsbehandlingen med det samme.”


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 07. juni 2010