Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Grønland får fra årsskiftet sin egen arbejdsskadelov, som tager hensyn til forholdene i Grønland. Det har beskæftigelsesminister Inger Støjberg netop fremsat lovforslag om i Folketinget.

Grønland får sin egen arbejdsskadelov Grønland får sin egen arbejdsskadelov

8. oktober 2010

Grønland får fra årsskiftet sin egen arbejdsskadelov, som tager hensyn til forholdene i Grønland. Det har beskæftigelsesminister Inger Støjberg netop fremsat lovforslag om i Folketinget.

"Den grønlandske arbejdsskadesikring har siden 1962 været administreret sådan, at den danske arbejdsskadelov gælder på Grønland. Men det har været et grønlandsk ønske at få en egentlig lov, som tager hensyn til forholdene i Grønland. Derfor har jeg stillet forslaget om at lave en grønlandsk arbejdsskadelov," siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Særlig forsikringsordning for fiskere, fangere og fåreholdere
Den nye lov vil afspejle den danske arbejdsskadelov, men er tilpasset de grønlandske forhold. Loven indeholder for eksempel en særlig forsikringsordning for de grønlandske fiskere, fangere og fåreholdere.

Ordningen gør det nemt og billigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, der ligesom i Danmark skal sikre, at fangere, fiskere og fåreholdere får mulighed for at få økonomisk kompensation, hvis de kommer ud for en alvorlig arbejdsskade.

Arbejdsskadestyrelsen administrerer den grønlandske arbejdsskadesikring
Det grønlandske selvstyre har ikke selv ønsket at administrere arbejdsskadeområdet. Derfor bliver det Arbejdsskadestyrelsen, som skal administrere den grønlandske arbejdsskadesikring.

De fem ansatte i Nuuk, som i dag administrerer den grønlandske ordning, bliver fremover ansat i Arbejdsskadestyrelsen i stedet for i Grønlands Selvstyre. Desuden flytter den grønlandske sagsbehandling over i det danske elektroniske sagsbehandlingssystem. Det vil blandt andet gøre det nemmere for medarbejderne på Grønland at trække på Arbejdsskadestyrelsens lægekonsulenter, når de skal vurdere en sag.

Samtidig får det grønlandske kontor adgang til de danske statistiksystemer. Medarbejdere er for øjeblikket i gang med at etablere den første statistik over arbejdsskader i Grønland. Statistikken vil fra 1. januar 2011 indeholde tal fra årene fra 2007 til 2010.

Enstemmigt godkendt i Grønland
Lovforslaget om en arbejdsskadelov for Grønland blev enstemmigt godkendt af det grønlandske Landsting på forårssamlingen i maj 2010. Det forventes, at loven træder i kraft allerede den 1. januar 2011.

Det grønlandske selvstyre kan på ethvert tidspunkt hjemtage ordningen, hvis man ønsker det.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 08. oktober 2010