Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen falder. I første kvartal 2010 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 6,0 måneder mod 6,7 måneder i første kvartal i 2009.

14. april 2010

Sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen falder. I første kvartal 2010 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 6,0 måneder mod 6,7 måneder i første kvartal i 2009. Samtidig falder alderen på de verserende sager, så den ved udgangen af marts var 5,4 måneder – den laveste sagsalder siden styrelsen begyndte at måle sagernes alder i 2005. Netop kombinationen af en lav sagsbehandlingstid og en lav sagsalder giver grobund for en fortsat lav sagsbehandlingstid.

Det viser den netop offentliggjorte statistik over styrelsens sagsbehandling ved udgangen af marts.

”Vi har i de seneste tre år set en fortsat positiv udvikling i sagsbehandlingstiden. Det betyder, at de mennesker, som er kommet til skade, hurtigere får en afgørelse og kan komme videre i deres liv. Det er en meget tilfredsstillende udvikling - ikke mindst set i lyset af, at vi sideløbende med sagsbehandlingen også er i gang med at udvikle et nyt og avanceret sagsbehandlingssystem,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Længst tid tager det at behandle de komplicerede arbejdsskadesager, der både indeholder erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén. Men også her er der sket en markant udvikling i sagsbehandlingstiden. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af de sager var i første kvartal 2010 på 1 år og 7 måneder, hvilket er et fald på tre måneder i forhold til samme periode sidste år.

”Sagsbehandlingstiden skal være så kort som muligt. Det gælder også for de komplicerede sager. Men netop i de sager, hvor der ofte tale om mange og alvorlige skader, er vi nødt til at vente på, at den enkeltes helbred bliver så stabilt, at vi kan træffe en afgørelse om anerkendelse og erstatning. Derfor er det ikke altid muligt for os aktivt at gøre noget for at afkorte sagsbehandlingstiden,” siger Anne Lind Madsen.

Arbejdsskadestyrelsen har i første kvartal 2010 afsluttet 15.501 sager. Det er godt 1.300 flere sager end der blev oprettet i samme periode, hvor styrelsen har modtaget 14.194 anmeldelser.
I alt 93 procent af alle nye sager bliver afsluttet inden for et år, hvilket er en del flere end de 90 procent, som er styrelsens mål.

Statistikken viser også, at styrelsen er godt på vej til at opfylde sit mål for sager over to år. Pr. 1. juli i år må styrelsen ikke have mere end 200 sager over to år tilbage. Der var ved udgangen af marts 241 sager over to år, og styrelsen forventer derfor fortsat at nå sit mål.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 14. april 2010