Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har oprettet 668 sager om erstatning til deltidsansatte, efter Højesteret den 16. august i år afsagde to domme om fastsættelse af årsløn og erhvervsevnetabsprocent for deltidsansatte.

25. november 2010

Arbejdsskadestyrelsen har oprettet 668 sager om erstatning til deltidsansatte, efter at Højesteret den 16. august i år afsagde to domme om fastsættelse af årsløn og erhvervsevnetabsprocent for deltidsansatte. Det er især sygeplejersker og plejepersonale, som ind til nu har bedt om at få deres sag genoptaget. Foreløbig er 45 sager afgjort.

Højesterets dom handler om, hvordan Arbejdsskadestyrelsen fastsætter den årsløn og det erhvervsevnetab, som en erstatning bliver beregnet ud fra. Dommen betyder, at Arbejdsskadestyrelsen ændrer sin hidtidige praksis, og derfor kan en række sager genoptages.

Hvis en sag skal være relevant at genoptage, skal den opfylde følgende kriterier:

  • Den tilskadekomne var ansat på deltid, da skaden skete eller man blev syg af sit arbejde

  • Sagen er tidligere blevet anerkendt

  • Skaden er sket den 1. april 1978 eller senere

Formålet med at genoptage sagerne er at få undersøgt, om en erstatning for tab af erhvervsevne er sat for lavt, og om den enkelte har ret til mere i erstatning, end der blev givet i første omgang. En genoptagelse er ikke ensbetydende med, at man har ret til en højere erstatning. Genoptagelsen er alene en garanti for, at Arbejdsskadestyrelsen behandler en sag og vurderer en eventuel erstatning en gang til.

Det er den tilskadekomne selv, som skal bede om at få sin sag genoptaget. På Arbejdsskadestyrelsen hjemmeside ligger en blanket, som man kan udfylde på computeren, printe ud og sende ind til styrelsen. Blanketten sikrer, at vi får en række vigtige oplysninger fra begyndelsen, og dermed hurtigt kan gå i gang med sagsbehandlingen.

Hvis man har spørgsmål om Højesterets dom, kan man ringe til Arbejdsskadestyrelsens hotline på 72 20 64 90. Her er medarbejdere klar til at forklare mere om dommens betydning for den enkelte tilskadekomne.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne Broksø

Denne side er senest ændret den 25. november 2010