Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

To ud af tre af de 1.400 sager om piskesmæld, som Arbejdsskadestyrelsen vurderede i 2009, involverede kvinder, særligt i aldersgruppen 27-46 år.
Det fremgår af årsstatistikken for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager.

28. maj 2010

To ud af tre af de 1.400 sager om piskesmæld, som Arbejdsskadestyrelsen vurderede i 2009, involverede kvinder, særligt i aldersgruppen 27-46 år.

Det fremgår af årsstatistikken for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager. Her kan man også læse, at i sager om piskesmæld var den gennemsnitlige méngrad på 9 procent i 2009, mens det gennemsnitlige tab af erhvervsevne lå på 20 procent.

Piskesmældsskaderne fylder også meget i den samlede statistik over kvindernes erstatningssager. Af knap 2.500 afsluttede sager, der involverede kvinder, handlede godt 900 af sagerne om piskesmældsskader. For mændenes vedkommende handlede knap 450 ud af 2.300 afsluttede sager - i alt 20 procent - om piskesmæld.

Kontoret for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om særligt mén og erhvervsevnetab. I 2009 kom ni ud af 10 forespørgsler om en udtalelse fra forsikringsselskaber, mens advokater stort set står for resten.
Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager og i ulykkesforsikringssager uden for arbejdsskadeområdet. Ofte er udtalelserne med til at løse tvister mellem forsikringsselskabet og den forsikrede, og kun i få tilfælde ender sagerne i retten efter at styrelsen har vurderet dem.

I alt vurderede kontoret for private erstatningssager godt 4.700 erstatningssager i 2009. Langt de fleste sager, nemlig 90 procent, handlede om en vurdering af det varige mén eller mén kombineret med erhvervsevnetab. Den gennemsnitlige méngrad for de afsluttede sager lå i 2009 på 13 procent og det gennemsnitlige tab af erhvervsevne på 20 procent.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 28. maj 2010