Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sager om depression som følge af stress skal fremover behandles på ordinære sagsmøder i Erhvervssygdomsudvalget og ikke som hidtil på principielle møder.

10. juni 2010

Sager om depression som følge af stress skal fremover behandles på ordinære sagsmøder i Erhvervssygdomsudvalget og ikke som hidtil på principielle møder. Det besluttede udvalget og Arbejdsskadestyrelsen på et principielt møde den 8. juni.

”I februar 2008 besluttede vi, at sagerne skulle behandles på principielle møder, så udvalgets medlemmer kunne danne sig et overblik over, hvad de skal lægge vægt på i sagerne,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen. 

”Tiden er nu inde til, at vi kan flytte sagerne til almindelige sagsmøder. Det er jeg meget glad for, fordi det betyder, at vi kan afkorte sagsbehandlingstiden til gavn for dem, som er kommet til skade.”

På tirsdagens møde holdt professor Ole Mors, Center for psykiatrisk Forskning på Århus Universitetshospital i Risskov, et oplæg om depression.

”Det var et meget inspirerende oplæg fra Ole Mors, og vi blev alle en del klogere på, hvad det er, der udløser depressionerne,” siger Anne Lind Madsen. 

Blandt andet blev det tydeligt, at faktorer som arv, tidligere depressioner og markante private hændelser som skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien spiller en væsentlig rolle for udviklingen af en depression.

”Udover belastningerne i arbejdslivet vil de forhold fremover indgå i vurderingen af sagerne. Belastninger i arbejdslivet er eksempelvis høje psykiske krav i form af hyppige og meget vanskelige deadlines, højt arbejdspres, et stort psykisk pres fra meget krævende klienter, indsatte og pårørende eller lav grad af social støtte fra kollegaer eller ledelse,” forklarer Anne Lind Madsen.

Erhvervssygdomsudvalget, hvis medlemmer består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, har ind til nu behandlet i alt 27 sager om depression som følge af stress. 11 sager er blevet anerkendt, mens 16 er afvist.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 10. juni 2010