Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har sammen med Erhvervssygdomsudvalget besluttet, at der skal laves en ny forskningsmæssig udredning om sammenhængen mellem brystkræft og natarbejde.

10. november 2010

Arbejdsskadestyrelsen har sammen med Erhvervssygdomsudvalget besluttet, at der skal laves en ny forskningsmæssig udredning om sammenhængen mellem brystkræft og natarbejde. Udredningen skal skabe klarhed over resultaterne af forskningen på området inden for de seneste par år.

"Vi havde håbet, at IARC (det internationale kræftforskningscenter under FN) kunne have kastet mere lys over emnet med den rapport, som centret netop har offentliggjort. Men vi må erkende, at oplysningerne og konklusionerne i rapporten har været så længe undervejs, at der siden er kommet en del andre undersøgelser til om emnet. Det er nødvendigt, at vi får samlet op på den viden, inden vi træffer en beslutning om, hvordan vi fremover skal behandle netop de sager,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Siden slutningen af 2007 er sager om brystkræft efter mange års natarbejde blevet behandlet konkret i Erhvervssygdomsudvalget, og ind til nu er 90 sager indstillet til anerkendelse ad den vej. Beslutningen om at behandle sagerne på den måde blev truffet på baggrund af resultaterne af en udredning på området, som Arbejdsskadestyrelsen havde bestilt, samt nye foreløbige resultater fra IARC.

Samtidig blev det besluttet, at når IARC offentliggjorde det endelige resultat af sit arbejde, ville Erhvervssygdomsudvalget drøfte, om der var grund til optage brystkræft efter mange års natarbejde på fortegnelsen over erhvervssygdomme. IARC’s resultater kom i oktober 2010 – desværre så sent, at det er nødvendigt for Arbejdsskadestyrelsen at få en ny udredning.

Udredningsopgaven bliver udbudt gennem Arbejdsmiljøforskningsfonden inden udgangen af 2010. Rapporten forventes at være klar i løbet af fjerde kvartal 2011.

Imens vil arbejdsskadesager om brystkræft efter mange års natarbejde fortsat blive forelagt for Erhvervssygdomsudvalget til en konkret vurdering.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 10. november 2010