Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

7. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 er nu udkommet.

20. december 2010

7. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 er nu udkommet.
Vejledningen beskriver de forhold, der gør sig gældende, når Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelser om anerkendelse af erhvervssygdomme.

I forhold til den tidligere udgave er tre nye afsnit tilføjet til vejledningen:

  • Afsnit 18 om lungesygdom med nedsat lungefunktion af obstruktiv type efter udsættelse for isocyanater

  • Afsnit 19 om lungebetændelse som følge af udsættelse for vanadium

  • Afsnit 23.15 om medicinsk dokumentation for kronisk bronkitis/KOL

Derudover er der foretaget ændringer i afsnittene om lungesygdommene kronisk bronkitis/KOL og astma. Afsnit 16 om kronisk bronkitis er opdateret i overensstemmelse med ændringerne på fortegnelsen – se nyhed fra 1. december 2010. Afsnit 17 om astma er opdateret med korrekturrettelser samt rettelser til de lægelige beskrivelser.

Der er også tilføjet eksempler fra plejeprojektet i afsnittene 6.6, 9.6. 10.6.1 og 22.6.3.

Sygdommene brok, kontakteksemer, tandskader og opløsningsmiddelforgiftning er ikke beskrevet i vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

De er i beskrevet i selvstændige vejledninger og bliver som udgangspunkt vurderet i forhold til disse.

Denne side er senest ændret den 20. december 2010