Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1214 af 26. oktober 2010 om satser pr. 1. januar 2011 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

15. november 2010 

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1214 af 26. oktober 2010 om satser pr. 1. januar 2011 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. 

Bekendtgørelsen adskiller sig fra tidligere satsbekendtgørelser, da vi forventer at ophæve bekendtgørelsen igen allerede den 1. januar 2011.

Bekendtgørelsen ophæves igen, fordi den nye arbejdsskadelov for Grønland forventes at træde i kraft fra 1. januar 2011. I forbindelse med den nye lov, vil det være nødvendigt også at udstede en ny bekendtgørelse om satser.

Den næste bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2011 vil samtidig nulstille den grønlandske regulering og introducere et nyt grundniveau pr. 1. januar 2010 for den grønlandske regulering af beløb og ydelser. Bekendtgørelsen bliver efter planen udsendt først i 2011.

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Torben Øhlenschlæger: 72 20 63 35

Denne side er senest ændret den 15. november 2010