Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

21. januar 2010

2009 var et rigtig godt år for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen. De centrale mål for sagsbehandlingen blev opfyldt, hvilket blandt andet betyder, at mere end 90 procent af alle nye sager bliver afgjort inden for et år, og at der ved årets udgang kun var 192 sager over to år tilbage i styrelsen.
Det viser en netop offentliggjort statistik for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling.

Herudover er der sket en væsentlig reduktion i den generelle sagsbehandlingstid. Den var i 2009 på 6,8 måneder - en måned lavere end i 2008. Samtidig er de igangværende sagers alder faldet, hvilket giver grobund for en fortsat lav sagsbehandlingstid.

I alt behandlede styrelsen 60.000 sager om arbejdsskader i 2009 - lige så mange, som der blev oprettet. Blandt de oprettede sager er 8.500 sager om genoptagelse, som styrelsen ekstraordinært fik ind på grund af en højesteretsdom fra 22. april 2009. Af dem er foreløbig 4.500 blevet afsluttet.

Desuden har kontoret for private erstatningssager afsluttet knap 5.000 sager, og der er afsluttet 1.300 genoptagne sager, hvor styrelsen på grund af den højere folkepensionsalder har beregnet en ny erstatning til de tilskadekomne.

"Jeg er overordentlig tilfreds med resultatet for 2009. Der har i den grad været sat turbo på sagsbehandlingen, hvilket både er til gavn for de tilskadekomne og for den fremtidige sagsbehandling. Det er ikke mindst vigtigt i et år, hvor vi ud over arbejdet med en god sagsbehandling også tager første skridt i implementeringen af et nyt sagsbehandlingssystem i efteråret 2010. Med resultatet for 2009 har vi givet os selv det bedst mulige udgangspunkt for et vellykket 2010," siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 21. januar 2010