Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I et nyt inspirationskatalog til kommunerne giver Arbejdsskadestyrelsen eksempler og konkrete forslag til, hvordan samarbejdet mellem de to parter kan styrkes.

Samarbejde med kommunerne Samarbejde med kommunerne

15. juni 2010


Et tæt samarbejde mellem kommunerne og Arbejdsskadestyrelsen er til stor gavn for den, som er kommet til skade på sit arbejde og har brug for en afklaring af sin situation.

I et nyt inspirationskatalog lavet specielt til kommunerne giver Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter eksempler og konkrete forslag til, hvordan samarbejdet mellem de to parter kan styrkes.

Inspirationskataloget tager udgangspunkt i tre ting, først og fremmest de mange ideer og forslag, som mere end 70 kommuner er kommet med på en række temadage. Dernæst de erfaringer, som Fastholdelsescentret har gjort med udvikling af et bedre samarbejde mellem styrelsen og kommunerne. Og endelig indgår en analyse, som Fastholdelsescentret har lavet sammen med to kommuner.

”Det er vores mål, at den tilskadekomne skal opleve en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor, som hjælper i fællesskab. De erfaringer, vi allerede har gjort, viser, at et øget samarbejde har en positiv effekt på den interne sagsbehandling i både kommunerne og Arbejdsskadestyrelsen, hvilket er til gavn for den tilskadekomne. Det skal vi i alles interesse have noget mere af, og vi håber, at kataloget kan give kommunerne en bedre idé om, hvornår vi som styrelse med fordel kan inddrages i deres sagsbehandling,” siger chef for Fastholdelsescentret, Steen Østergaard Jensen.

Kataloget er målrettet kommunale sagsbehandlere og går især i dybden med tre områder, hvor et godt samarbejde kan gøre en stor forskel: Behandlingsmuligheder, sagsoplysning og arbejdsmarkedsfastholdelse.

På hvert af de tre områder giver kataloget en række konkrete eksempler, som viser værdien af samarbejdet, og hvordan det rent praktisk kan gribes an.

Læs mere om mulighederne for at samarbejde med Fastholdelsescentret på vores hjemmeside under "Information til kommuner".

Yderligere oplysninger:
Chef for Fastholdelsescentret, Steen Østergaard Jensen: 72 20 63 26 / 20 91 45 98

Denne side er senest ændret den 15. juni 2010