Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Som led i en større effektiviseringsøvelse i Beskæftigelsesministeriet er det besluttet at flytte Arbejdsdirektoratets opgaver til andre dele af organisationen.

08.10.2010

Som led i en større effektiviseringsøvelse i Beskæftigelsesministeriet er det besluttet at flytte Arbejdsdirektoratets opgaver til andre dele af organisationen. Konkret flyttes tilsynsopgaverne til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne til Arbejdsskadestyrelsen.

Formålet er at udnytte mulige stordriftsfordele og derved høste nogle rationaliseringsgevinster. Det skal ses i lyset af ønsket om at effektivisere, uden at det får væsentlige konsekvenser for løsningen af ministeriets kerneopgaver.

Arbejdsdirektoratet ophører formelt som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010.

Indtil andet oplyses, skal alle henvendelser til Arbejdsdirektoratet rettes til det hidtidige telefonnummer 38 10 60 11 eller adir@adir.dk.

Denne side er senest ændret den 11. oktober 2010