Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Erstatningen for en psykisk arbejdsskade er fire gange så høj som erstatningen i en gennemsnitlig erhvervssygdomssag. En anerkendt sag om psykisk sygdom udløste i 2005 i gennemsnit næsten en million kroner i erstatning fra forsikringsselskaberne, mens den gennemsnitlige erstatning til en anerkendt sag om erhvervssygdom var 236.000 kroner.

Arbejdsskadestyrelsen har fået ny hjemmeside Arbejdsskadestyrelsen har fået ny hjemmeside

17. marts 2010


Erstatningen for en psykisk arbejdsskade er fire gange så høj som erstatningen i en gennemsnitlig erhvervssygdomssag. En anerkendt sag om psykisk sygdom udløste i 2005 i gennemsnit næsten en million kroner i erstatning fra forsikringsselskaberne, mens den gennemsnitlige erstatning til en anerkendt sag om erhvervssygdom var 236.000 kroner.

Det viser en helt ny gennemgang af de psykiske arbejdsskader, som Arbejdsskadestyrelsen offentliggør som et tema sammen med sin årsstatistik.

Den store forskel på udbetalingerne skyldes, at der i de psykiske arbejdsskader ofte er et lidt større varigt mén og et markant større tab af erhvervsevne end i andre anerkendte sager om erhvervssygdom.

Ménprocenten for de psykiske sager ligger mellem 14 og 17 procent – altså typisk 3 procent højere end méngraden i en gennemsnitlig erhvervssygdomssag.
Erhvervsevnetabet for de psykiske sygdomme ligger på mellem 52 og 56 procent, hvilket er 13-18 procent højere end erhvervsevnetabet i en gennemsnitlig erhvervssygdomssag.

De psykiske arbejdsskader udgør kun 5 procent af samtlige anerkendte erhvervssygdomssager på et år, men hele 15 procent af de samlede erstatninger går til sagerne om psykisk sygdom.

”De høje erstatninger viser, at dem, som får anerkendt en psykisk arbejdsskade, er meget mærket af deres skade og har en høj risiko for helt at miste kontakten til arbejdsmarkedet,” siger direktør i Arbejdsskadestyrelsen, Anne Lind Madsen, og fortsætter:

”Derfor er det utrolig vigtigt, at alle parter omkring den tilskadekomne er klar med en tidlig indsats, der kan hjælpe den enkelte til at blive på arbejdsmarkedet. I Arbejdsskadestyrelsen er det en opgave, som Fastholdelsescentret arbejder målrettet på at løse i samarbejde med kommunerne og forsikringsselskaberne.”

Ifølge statistikken faldt antallet af anmeldte psykiske sygdomme fra 2008 til 2009 med knap 500 til 3.081 anmeldte psykiske skader i 2009. Kvinderne står for langt de fleste anmeldelser, nemlig tre ud af fire. Fælles for mænd og kvinder er dog, at de fleste skader opstår i de brancher, hvor man beskæftiger sig indgående med andre mennesker. Det vil sige inden for undervisning, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger samt offentlig forvaltning, forsvar og socialsikring.

I 2009 blev der anerkendt i alt 225 sager med psykisk sygdom. De 167 drejer sig om posttraumatisk belastningsreaktion, den eneste psykiske sygdom på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Mere end halvdelen af alle sager om posttraumatisk belastningsreaktion blev anerkendt i 2009.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 17. maj 2010