Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Et stort antal arbejdsskadesager om tilskadekomne, som har arbejdet på deltid, skal formentlig genoptages.

Ny højesteretsdom om erstatning til ansatte på deltid Ny højesteretsdom om erstatning til ansatte på deltid

31. august 2010


Et stort antal arbejdsskadesager om tilskadekomne, som har arbejdet på deltid, skal formentlig genoptages. Det forudser Arbejdsskadestyrelsen, efter at Højesteret den 16. august 2010 afsagde to domme om fastsættelse af årsløn og erhvervsevnetabsprocent for deltidsansatte.

”Det er ikke muligt for os at sige præcist, hvor mange sager det her drejer sig om,” siger Arbejdsskadestyrelsens direktør, Anne Lind Madsen.

"Vi har søgt efter relevante sager i vores sagsbehandlingssystem, men en stikprøvekontrol viser, at vi ikke fanger de rigtige sager. Derfor vil vi nu kontakte fagforbundene for at bede dem hjælpe os med at finde de relevante tilskadekomne. Desuden vil vi i annoncer i dagblade og fagblade opfordre tilskadekomne til selv at henvende sig, hvis man mener at have en relevant sag.”

Højesterets dom handler om, hvordan styrelsen fastsætter den årsløn og det erhvervsevnetab, som erstatningen bliver beregnet ud fra. Styrelsen ser på følgende kriterier for at vurdere, om en sag er omfattet af dommen og dermed skal genoptages:

  • Tilskadekomne var ansat på deltid, da skaden skete eller man blev syg af sit arbejde

  • Sagen er tidligere blevet anerkendt

  • Skaden er sket den 1. april 1978 eller senere

"Formålet med at genoptage sagerne er at få undersøgt, om en eventuel erstatning for tab af erhvervsevne er sat for lavt. Jeg vil dog gerne understrege, at hvis vi genoptager en sag, er det ikke ensbetydende med, at man har ret til en højere erstatning. Genoptagelsen er alene en garanti for, at vi behandler en sag og vurderer en eventuel erstatning en gang til,” siger Anne Lind Madsen.

Selve sagsbehandlingen bliver organiseret i et nyoprettet sekretariat.

”Den arbejdsform har vi meget gode erfaringer med, fordi sagsbehandlerne har fokus på en bestemt problemstilling og hele tiden har kolleger at videndele med eller spørge til råds. Det giver en både effektiv og kompetent sagsbehandling,” siger Anne Lind Madsen.

Hvis man har spørgsmål om Højesterets domme, kan man enten ringe til Arbejdsskadestyrelsens hotline på 72 20 64 90 eller læse mere i vores tema om dommene. Her kan man også læse et responsum fra kammeradvokaten.

Læs mere

Yderligere oplysninger:
Juridiske spørgsmål: faglig souschef Helle Olesen: 72 20 62 54
For journalister: pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 31. august 2010