Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har netop fået bevilget støtte fra satspuljemidlerne for de kommende to år. I både 2011 og 2012 modtager styrelsen hvert år 7,5 millioner kroner, der skal bruges målrettet på indsatsen i styrelsens Fastholdelsescenter.

2. november 2010

Arbejdsskadestyrelsen har netop fået bevilget støtte fra satspuljemidlerne for de kommende to år. I både 2011 og 2012 modtager styrelsen hvert år 7,5 millioner kroner, der skal bruges målrettet på indsatsen i styrelsens Fastholdelsescenter.
Fastholdelsescentret har fokus på arbejdsskadesager, hvor en hurtig og koordineret indsats betyder, at den tilskadekomne får den afklaring, som han eller hun har brug for at komme tilbage til et aktivt liv på arbejdsmarkedet.

Det centrale for Fastholdelsescentret er et tæt samarbejde med de tilskadekomne, kommuner, fagforeninger og forsikringsselskaber. Samarbejdet kan dreje sig om alt fra aftaler med kommunerne om smidigere udveksling af oplysninger til deltagelse i rundbordssamtaler i kommunerne.

Ved en rundbordssamtale deltager alle relevante parter i sagen: Borgeren, kommunens sagsbehandler, fastholdelsescentret og måske også læger, fagforbund, arbejdsgiver og forsikringsselskab. Fordelen ved rundbordssamtalerne er, at arbejdsskadesagen ofte bliver afklaret på stedet, fordi alle parter og den nødvendige viden om regler og muligheder er til stede. For den tilskadekomne betyder det, at en plan for, hvordan vedkommende kommer tilbage på arbejdsmarkedet, kan sættes i værk.

”Pengene fra Satspuljen betyder, at vi fortsat kan udbygge det frugtbare samarbejde med parterne til gavn for den borger, som er kommet til skade. Erfaringerne ind til nu viser, at der er et stort potentiale for både de tilskadekomne og de involverede parter, hvis vi alle samarbejder hurtigt og tæt omkring afklaringen af en arbejdsskadesag,” siger direktør i Arbejdsskadestyrelsen, Anne Lind Madsen.

Fastholdelsescentret blev etableret i februar 2008. Siden centret blev oprettet, har to tredjedele af landets kommuner haft arbejdsskadesager til behandling i centret, og centrets medarbejdere har været til rundbordssamtaler med tilskadekomne og sagens parter i omkring halvdelen af kommunerne.

Yderligere oplysninger:
Chef for Fastholdelsescentret Steen Østergaard Jensen: 72 20 63 26
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 02. november 2010