Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fagforbund, kommuner, arbejdsgivere og borgere er overordnet meget tilfredse med den hjælp og sagsbehandling, som de i de seneste to år har modtaget fra Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter.

22. marts 2010

Fagforbund, kommuner, arbejdsgivere og borgere er overordnet meget tilfredse med den hjælp og sagsbehandling, som de i de seneste to år har modtaget fra Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter.

Samarbejdet mellem centret og kommunerne omkring de tunge arbejdsskadesager er blevet tættere, og som ofte gavner det en hurtig afklaring af en sag, når Fastholdelsescentrets medarbejdere bliver involveret tidligt i sagen og også deltager i rundbordssamtaler i kommunerne.
Det viser den første evaluering af Fastholdelsescentret, som SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har lavet for Arbejdsskadestyrelsen.

Rapporten viser også, at tid er en uhyre væsentlig faktor i arbejdsskadesager.
Sandsynligheden for, at den tilskadekomne beholder sin tilknytning til arbejdsmarkedet i et eller andet omfang, stiger, hvis alle parter i en arbejdsskadesag sætter ind med en tidlig indsats.

”Det er helt tydeligt, at tidlig indsats og tæt samarbejde mellem de involverede parter er nøgleord, hvis vi som samfund skal fastholde flest mulige som aktive på arbejdsmarkedet også efter en alvorlig arbejdsskade. Derfor er jeg også meget glad for, at vi i Fastholdelsescentret har fået taget hul på den opgave med et foreløbigt positivt resultat,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Fastholdelsescentret blev etableret som en innovativ udviklingsenhed i Arbejdsskadestyrelsen i begyndelsen af 2008. Centret er finansieret af Satspuljemidler og arbejder udelukkende med de arbejdsskadesager, hvor der er risiko for, at den tilskadekomne på grund af skaden mister sin tilknytning til arbejdsmarkedet.
Ud over udvikling af ny måder at sagsbehandle på, er det centrets mål at bidrage positivt til, at flest mulige tilskadekomne fortsætter et aktivt liv på arbejdsmarkedet.

”Det er en utrolig spændende udfordring, for her får vi mulighed for at bringe al vores viden i spil til gavn for dem det handler om, nemlig de borgere, som er kommet til skade,” siger Anne Lind Madsen.

”Vi er ikke i mål endnu, men vi er nået et godt stykke ad vejen. Fremtiden vil vi blandt andet bruge på at forfine vores identifikation af de relevante sager. Desuden vil vi arbejde meget mere med oplysning i forhold til, hvad Fastholdelsescentret kan og har at tilbyde kommunerne og borgerne.”

Yderligere oplysninger:

Kontorchef i Fastholdelsescentret, Steen Jensen: 72 20 63 26
Pressechef Birgitte Lyhne Broksø: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 22. marts 2010