Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I de seneste to år er der hvert år udbetalt godt 3 milliarder kroner i erstatning til mennesker, som er kommet til skade på deres arbejde.

Erstatning Erstatning

20. maj 2010


I de seneste to år er der hvert år udbetalt godt 3 milliarder kroner i erstatning til mennesker, som er kommet til skade på deres arbejde. Godt 2,3 milliarder kroner bliver udbetalt i forbindelse med arbejdsulykker, mens 0,8 milliarder er erstatning i forbindelse med erhvervssygdomme.

Det viser tal i Arbejdsskadestyrelsens årsstatistik for sagsbehandlingen i 2009. Som noget nyt indeholder statistikken denne gang et udvidet afsnit om erstatningsudgifterne tilbage fra 2003.

Erstatningernes størrelse afspejler, hvor alvorligt den enkelte er kommet til skade. De alvorligste ulykkessager kommer fra brancherne Transportvirksomhed mv. samt Bygge og anlægsvirksomhed. De alvorligste erhvervssygdomssager kommer fra brancherne Offentlig administration, forsvar og socialsikring samt landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.

For ulykkernes vedkommende er det især rygskaderne, der udløser store erstatninger fra forsikringsselskaberne. Selvom de anerkendte rygskader kun udgør omkring 20 procent af samtlige anerkendte ulykker, tegner netop de skader sig for 33 procent af de udbetalte erstatninger.

I forhold til erhvervssygdomme tegner rygsygdomme og andre sygdomme i bevægeapparatet sig for 50 procent af de udbetalte erstatninger, men udgør tilsammen kun 25 procent af samtlige anerkendte sager om erhvervssygdom.

I alt har Arbejdsskadestyrelsen i 2009 henholdsvis afsluttet og oprettet knap 61.000 sager. Der blev anmeldt knap 20.000 ulykker i 2009 – et fald på 1.700 sager i forhold til 2008. Antallet af anmeldte erhvervssygdomme faldt for 2. år i træk, så der i 2009 blev anmeldt 18.000 sager – et fald på 1.000 sager i forhold til 2008.

Antallet af revisioner - det vil sige de sager, som Arbejdsskadestyrelsen beslutter at se på igen - er steget med knap 2.000 sager i forhold til 2008. Antallet af genoptagelser er steget med knap 12.000 sager. Årsagen til den store stigning i genoptagelser er en Højesteretsdom fra april 2009, som medførte, at cirka 8.500 sager er blevet genoptaget. 

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 20. maj 2010