Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt to nye Arbejdsskadestyrelsens Praksis og lavet en præcisering af en tidligere udsendt praksis.

16. november 2010
Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt to nye Arbejdsskadestyrelsens Praksis og lavet en præcisering af en tidligere udsendt praksis.

Arbejdsskadestyrelsens Praksis om fastsættelse af erhvervsevnetabet når tilskadekomne var ansat på deltid, da skaden skete
Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2010-04 beskriver Arbejdsskadestyrelsens praksis for fastsættelse af erhvervsevnetabet, hvis tilskadekomne var ansat på deltid, da skaden skete. Den nye praksis gælder både ved fastsættelse af erhvervsevnetabsprocenten og ved fastsættelse af årsløn.

Arbejdsskadestyrelsens Praksis om tilbagebetaling af ydelser (efter arbejdsskadeloven)
Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2010-03 beskriver Arbejdsskadestyrelsens kriterier for at vurdere sager om tilbagebetaling af ydelser efter arbejdsskadeloven. Det kan eksempelvis være godtgørelse for varigt mén eller tab af erhvervsevne.
Hvis en tilskadekommen uberettiget har fået en ydelse, kan den i nogle tilfælde kræves tilbagebetalt.

Præcisering af Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2010-02
I Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2010-02 om forsikringsselskabernes håndtering af uforsikrede arbejdsgivere har vi præciseret kravene til forsikringsselskaberne, når de oversender sager om manglende arbejdsskadeforsikring til Arbejdsskadestyrelsen.

Denne side er senest ændret den 16. november 2010